Оқуға түсу

35

бакалавриат
мамандықтары

51

магистратура
мамандықтары

29

докторантура
мамандықтары

Бакалавр дипломы жоғары кәсіби білімнің екінші деңгейін табысты меңгергенін растайтын диплом. Жоғары кәсіби білімнің екінші деңгейін бірінші ЖОО екі жылдан кем болмайтын уақыт ішінде негізгі кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асыратын толық емес жоғары білім, жоғары кәсіби бағдарлама бойынша оқуын аяқтаған соң студент ЖОО (әдетте үнсіздік бойынша түсіндіріледі) жалғастыра, немесе, қалауы бойынша қорытынды аттестациясыз толық емес болып табылады. Аталған ЖОО туралы диплом ала алады. Жоғары оқу орнын аяқтамағаны жөнінде көлемі мен мазмұны дипломның қосымшасына жазылады. Бұл жерде, жұмыс берушілердің кейбірі сіздің алған фактіңізге айтарлықтай мән беретінін айта кету керек.

Бакалавриат

Бакалавриат - бұл ұзақтығы 4 жылға созылатын жоғары білімнің бастапқы деңгейі. Оның ерекшелігі – тәжірибелік-бағдарлы оқытуында, яғни студент өзі таңдаған бағыт бойынша білім саласында іргелі дайындық алады.

Магистратура

ҚазҰТЗУ еліміздің заманауй білім инновациялар мен олардың іс жүзінде қолдану тәсілдерін меңгерген адам капитал дайындап шығарады.

Докторантура

Университет 14 білім беру бағдарламалары бойынша PHD докторларын даярлауды жүзеге асырады.

Наверх