Сәулет

Мамандың шифры:

6М042000

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

Біліктілігі: 
6M042000-«Сәулет» мамандығы бойынша өнертану ғылымының магистрі
Оқу мерзімі:  2 жыл – ғылыми-педагогикалық

Оқу формасы: Күндізгі

Ғылыми-педагогикалық магистратура 
сәулет саласында тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындығы бар жоғарғы оқу орны, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім-беру және ғылыми зерттеу секторының жүйесі үшін кадрларды жоғарғы оқу орнынан кейін дайындау білім-беру бағдарламасын іске асырады.
Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура бітірушісі білуге тиіс:
- іргелі ғылыми және кәсіби дайындығы болуы тиіс, заманауи инновациялық технологиялармен жұмыс жасай білу керек, ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін білу керек,
- қазіргі заманғы ғылыми және практикалық  мәселелерді шешуге  және тұжырымдай білуге тиіс, 
- таңдаған мамандығы бойынша ғылыми-зерттеу/экспериментальді- зерттеу жұмысын жүргізіп және жоспарлауға тиіс,
- жоғарғы оқу орнында сабақ беру, 
- зерттеу және басқару істерін табысты жүзеге асыру,


Ғылыми-педагогикалық бағыттағы (кәсіби-техникалық, техникалық және кәсіби білімнің) магистранттар Жоғарғы оқу орындарында оқытушылық қызметпен айналыса алады, оқу процесіне қатысты талдамалық зерттемелерді орындауға қоса алғанда, типтік-жұмыс оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік әдістемелерді құруға, сәулет, өнер пәндері бойынша дәріс оқуға жән тәжірибелік сабақтарды жүргізе алады.


Магистірлік оқу бағдарламаларын жетік меңгерген түлектер, докторантурада оқуға дайын.


Бағдарламаның қысқаша мазмұны
6М042000 – «Архитектура» мамандығы бойынша оқу бағдарламасы сәулет және қалақұрылыс аясында жобалық жұмыстарды бақылап орындайтын мамандардың қажеттілігіне байланысты жұмыс берушілердің ұсынысы негізінде құрылды.


Магистратура бағдарламасының негізгі бағыттары: 
- келешек мамандардың негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру; 
- студенттер өзіндік іздену-зерттеу қызметі үшін алғышарттар жасау;
- ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу
- кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені қолдана білу,  алынған ақпаратты жүйелеу және жалпылау.
Оқу бағдарламасының түпкі мақсаты болашаққа нақты бағдарды болжайды, ол білім беру жəне кəсіби қызметінің құру мүмкіндігін ескере отырып,жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын.
НААР ұлттық рейтингте бағдарламаның орны.
6М042000-«Сәулет» мамандығы бойынша бағдарлама (магистратура) НААР ұлттық рейтингте 2-ші орын алады.

     

Наверх