Биотехнология

Мамандың шифры:

6М070100

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

6М070100 мамандығы бойынша кәсіптік әрекет сферасы


Биотехнологиялық үрдістерді және биотехнологиялық өнімнің түрлі түрлерін, биотехнология әдістерін өндірістік және қайта өңдеу және экологияда қолдану.


Кәсіптік әрекет объектілері – ғылыми зерттеу институттары және биотехнология индустральді, экология, өндірістік қайта өңдеу өнеркәсіптері және лаборатория, экология қызметтер және мекемелер.
Білім беру программасының мақсаты: магистрлерді даярлау жаратылыстану бойынша негізгі ғылыми білімдерді информациялық анықтау және сақтау. Ғылыми зерттеу педагогикалық және өндірістік жобалау жұмыстарын жүргізу.


Есептер міндеттері:
-    ғылыми және ғылыми өндірістік кадрларды дайындау белгілі шарттарды қамтамасыз ету
-    биотехнологиялық үдемелі ғылыми зерттеуді қажетті шарттарымен қамтамасыз ету
-    білім мен дағдының түлекке кәсіптік сұраныс
-    білім беру орталығында, ғылыми өндірістік
-    өндірістің түрлі салаларында және айналадағы ортаны қорғау

Біздің бітірушілер білу керек:
- ғылыми зерттеу және инновациялық әрекеттерде қажетті зерттеу әдістерін қолдану және жаңа экожүйені қалыптастыру
-    мемлекеттік және бір шет тілде әңгіме диалог жүргізе білу
-    мамандық бойынша шет тілде әдебиетті таңдай білу
-    тиісті қағаздарды аннотация, рефераттарды, іс-қағаздарын шет тілдерде меңгеру
 

Наверх