Инженерлік жүйелер және желілер 

Мамандың шифры:

6М075200 

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

Инженерлік жүйелер және желілер - ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік қызмет көрсетуі, халықтың өмірі мен басқа да салаларда маңызды жүйесі болып табылады. Инженерлік жүйелер жылу, газ, су және ағынды сулармен қамтамасыз етіп, жайлы тұрмыс жағдайын жасайды. Инженерлік жүйелер, сондай-ақ су және әуе бассейнінің қорғауды қамтамасыз етеді.

Кәсіби қызмет нысандары - монтаждау және жылыту жүйесін эксплуатациялау, түрлі ғимараттарды желдету және ауаны баптау жүйелері, жылу энергиясы, жылу және газбен жабдықтау жүйелері, тұрғын аудандар мен өндірістік кәсіпорындарды сумен жабдықтау жүйелері.

Білім беру бағдарламасының мақсаты:
- жылыту, желдету, ауаны баптау, жылу газбен қамту, сумен жабдықтау және санитария, қоғамды жетілдіру мәселелерін шешуге қабілетті, экономикасы, өнеркәсіп, ғылым және жаңа технологияларды дамыту саласындағы инновациялық технологияларды тиімді пайдалану және басқару шешімдерін қабылдау үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жүйесін құру.
- ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, құрылыс және жылу энергиясы саласы үшін интеллектуалды кадрлармен қамтамасыз ету. Инженерлік жүйелер мен желілер саласындағы, азаматтық және өнеркәсіптік нысандарды, жобалау, салу және пайдалана білу.
- халықаралық тәжірибе принциптеріне сәйкес оқу процесін жүзеге асыра білетін, бүгінгі таңда еңбек нарығында бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау. 

Магистратураның білім беру бағдарламасының міндеті ұлттық шеберлерді дайындау, отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады:
Студенттің білім беру бағдарламасындағы құзыреттеріне қойылатын негізгі талаптар. Кәсіби міндеттерді шешу үшін таныс болуы тиіс:
• ғылыми зерттеулерді таңдалынған ғылыми-зерттеу тақырыптарын ғылыми жеткшімен келісіп жүргізуге;
•  жоспар құрыға және методикалық зерттеулер программасына жобалауға қатысу;
• қиын эксперименттерді және бақылауларды іске асыруға;
• өңдеуді, экспериментті анализдің және бақылаудың нәтижелерін;
• зерттеулер мен жобалаудың нәтижелерін қолдануда практикалық ұсынымдарды құруға қатысуды;
• магистрлік диссертацияны дайындауды және қорғауды;

Біздің түлектер білетін болады:

• құрылыс ғылымдағы жаңа жетістіктерді, техника және технологияларды, ғылыми шығармашылық методологиясын, замануи ақпараттың  технологияларды, ғылыми ақпаратты алатын, өңдейтін және сақтайтын әдістері;
• жүргізілетін зерттеулер мен жобалардың мақсаты мен тапсырмасын, осы зертеулер мен жобалардың мақсаты мен тапсырмасын, осы зерттеулер мен жобалардың отандық және шетелдік ақпараттарды;
• инженерлік және санитарлы-техникалық ғимараттар мен құрылымдардың жүйесін теорилық және қолдтанбалы тапсырмаларды шешу кезіндегі математикалық ақпараттардың мүмкіндігің;
• қазіргы заманғы математикалық және де ғылыми зерттеулердің әдістерін,   құрылыс ғылымында қабылдауды;
• зерттеу жұмыстарын автоматтандыру әдістерін;

Біздің түлектер қабілетті болады:

• ғылыми- зерттеу ақпараттарын таңдалынған зерттеу тақырыптарын талдау және жалпылау, инженерлік жұйелер және шетелдік тәжірибе жүзінде оқу;
• бейімдк бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға бөлімін қабылдау;
• тәжірибелік-конструктивтік жобалауға және өңдірістік орындарда жобалауды жалғастыруды коммерцияландыру бөліміне қабылдау;
• тақырып бойынша және оның бөлімдері ( кезең, тапсырма) есеп беруін құрастыру;
• тәжірибелік іске асыруларға және зерттеу және жобаларының нәтижелерін енгізуге қатысу;

 

Наверх