Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау

Мамандың шифры:

6М070600

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

"Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау" - пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу, табу мақсатында және өнеркәсіптік игеруге дайындау және басқа да  әр түрлі арнайы геологиялық жұмыстар жүргізілетін кешені. Пайдалы қазба кенорындарын  геологиялық-экономикалық бағалау және өнеркәсіптік игеруге дайындау, барлау және пайдалы қазба кенорындарын болжау, іздеу,  геологиялық барлау заңдылықтарын зерттеу шарттарын қамтиды.

 

Кәсіби қызметтің объектілері - Жер мен оның қабығы; геологиялық процестер мен геологиялық жүйе, мыналарды қамтитын алуан түрлі пайдалы қазбалардың кенорындары; таужыныстары мен минералдарды; жер асты сулары; геофизикалық, геохимиялық және геотермалдық өріс; Жердің геологиялық құрылымы техникалық құралдармен зерттеу, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау.

 

Білім бағдарламасының мақсаты болып табылады:

- толыққанды жағдайларды қамтамасыз ету үшін, сапалы кәсіби білім, геология саласында кәсіби және пайдалы қазба кенорындарын барлау үшін:
- ғылыми жаратылыстану, математикалық, педагогикалық және базалық білім, геологтың кәсіби қызметі негізінде;
- геологияда кәсіби білім саласындағы проблемаларды шешу;
- геологты кәсіби дағдыландыру және практикалық тәжірибе;
- геологиялық проблемаларын шешу үшін шығармашылық қабілеттерін ойлау және ғылыми-зерттеу;
- коммуникациялық қабілеттерін, геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлауда қажетті мәселелерді шешу үшін.

 

Міндеттері отандық магистр білім беру бағдарламасын дайындау болып табылады, әлемдік білім беру кеңістігінде интеграция ұлттық магистрлік бағдарламалар ел ішіндегі және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті. Кәсіби міндеттерді шешу үшін магистрант:
•    жинайды, өңдейді, талдайды және қорытындылайды ғылыми-техникалық ақпараттарды, отандық және техника және технология пайдалы қазбаларды барлау, геология саласында шетелдік озық тәжірибе жинақтау;
•    іргелі және қолданбалы зерттеулер бойынша жаңа технологияларды тәжірибелік-конструкторлық өңдеуге қатысады;
•    тақырыбы бойынша есепнама құрастырады немесе оның бір бөлімі, (кезеңге, тапсырма);
• зерттеулер мен өңдеудің нәтижелерін енгізуге қатысады.

 

Біздің түлектеріміз біліп шығады:

•    минералды шикізат ресурстарының базасының қазіргі жағдайын;
•    еліміздің геологиялық ұжымдардың алдында тұрған мақсаттар мен міндеттері жана ғылыми технологиялар арқылы шешуді;
•    білім саласындағы алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибеге сай ғылыми - техникалық жетістіктер бағыты бойынша даярлау;
•    патенттеу, ғылыми – техникалық ақпараттарды іздеудің тиімді жолдары;
•    зерттеу жұмыстарын автоматтандыру және компьютерлеу әдісі, жобалау және
эксперименттер жасау;
•    табиғи және техникалық жүйелердің қазіргі әдістері, заманауи аспаптар мен құралдардың көмегімен.

 

Біздің түлектеріміз біледі:

•    геологиялық - өндірістік кендену типтегі аудандардың күтілетін, кешенді болжамдық алғышарттар белгілерін, геологиялық мәліметтерді анықтап  нәтижелеу;
•    жобалар жасау және геологиялық-түсіру, іздеу, іздеу-бағалау жұмыстарын кәсіби түрде ұйымдастыру;
•    кенді перспективалы аудандарды және құрылымдарды кешенді зерделеу, геолоого-құрылымдық, шлихты, геохимиялық, және болжамдық металлогениялық карталар құрастыру;
•    бақылау прослеживать, пайдалы қазбалар денелерін кескіндеп шеңберлеу, олардың болжамдық ресурстарын және қорын бағалау;
•    жүргізілген іздеу жұмыстарының геолого-экономикалық тиімділігін анықтап, бағалау;
 

 

Наверх