Аспапжасау

Мамандың шифры:

6М071600

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

Аспапжасау — автоматты және автоматтандырылған басқару жүйелері, көлік жасау саласы, ақпаратты ұсыну мен өңдеу, өлшем құралдарын әзірлеу және өндірумен айналысатын ғылым мен техниканың саласы.

 

Кәсіби қызмет объектісі – түрлі меншік формалы фирмалар оның ішінде көлік және байланыс, ауыл және коммунал шаруашылығы, медицина, білім беру және тұтыну, жобалау ұйымдары, әскери және коммерциялық өнеркәсіп, ұйым мен өнеркәсіптің барлық саласы.

 

6М071600 – «Аспапжасау» ғылыми-педагогикалық магистратура білім бағдарламасының миссиясы – ғылыми-педагогикалық бағыттағы білім мекемелеріне, автоматикалық жүйелерді құрастыру, жобалау және өндіріске енгізумен айналысатын кәсіби компанияларға робототехника және автоматиканың техникалық құралдары саласындағы жоғары санттағы білікті мамандарды даярлау.
Жалпы мәдени және кәсіби құзыретін болашақ ғылыми кадрларды қалыптастыру негізінде техникалық және биологиялық объектілерді, қоршаған орта туралы ақпаратты, қабылдауға, жазуға және өңдеуге арналған құрылғылар мен жүйелерді жасау саласындағы кәсіби жұмыс үшін магистранттарды дайындау.


Білім беру бағдарламасының мақсаты:
1 Компьютерді басқару және өңдеу техникасын меңгеретін, техникалық жобалауды игере алатын, кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары, қолданбалы пәндер бойынша іргелі білімі бар ғылыми-ұстаздық кадрларды даярлау.
2 Құрылғыларды дамыту саласындағы инновациялық жаңа білімі, дағдысы мен қабілеттелігін меңгеру, үздіксіз өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамытудағы түлектерді даярлау.
3 Бәсекелестік ортада қажетті профильді білім мен қабілеттілікті қамтамасыз ететін пәндерді оқыту арқылы жеке, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдарда, оқу орындарында автоматтандыру және аспап жасау саласындағы докторанттарды табысты жұмысқа дайындау.
4 Әртүрлі және каталогтың динамикалық элективті оқу жоспарының тәртібіне негізделе, құзіретте тәжірибелі дағдылы, бір немесе бірнеше салада соңғы көрсеткішіне байланысты нарықтың талабына сәйкес кәсіби функциялауға түлектерді дайындау.
5 Аспапжасау саласында бәсекеге жарамды маман ретінде, халықаралық стандарттарға сай және әлемдік білім беру кеңістігіне Қазақстанды ықпалдастыруға мүмкіндік беретін түлектерді даярлау.
Білім беру бағдарламасының міндеттері:
1 Білімге негізделген, үздіксіз білім беру жүйесінің қоғамда дамуына үлес қосуын қамтамасыз ету.
2 Үйренушіні ғылыми-зерттеу саласы, сыни ойын, кәсіби-бағытталған қабілеттілігі мен білімі арқылы дамыту.
3 Әртүрлі білім ортасында докторанттың жоғарғы дәрежелі тәжірибесін қолдану
4 Еңбек нарығы үшін техникалық мамандардың бәсекеге қабілетті жаңа буынын дайындау.
5 Әртүрлі мәдениетті ұстанатын адамдарға қоғамның дамуы академиялық интеграция және интеллектуальды мотивацияны, білімге деген жетілдіруіне жағдай жасау.
6 Ең үздік халықаралық тәжірибеге және мамандарды даярлау брэндінің дамуына негізделген білім беру қызметін жүргізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.
7 Экономика және бизнес секторының бағдарламалық білім беру сапасын жақсарту үшін техникалық профильді мамандардың нарықтық талабына сәйкес «университет-индустрия» ынтымақтастығын дамыту.
8 Өмір бойы оқыту принципі бойынша оқыту үшін, оқытудың мультимедиялық және жаңа технологияларын қолдана отырып, қосымша білім беру және оқу бағдарламаларын әзірлеу.
9 Басқа университеттермен, ұйымдармен серіктесе отырып, техникалық және мәдени байланысты жақсарту.
«6D071600-Аспапжасау» бағыты бойынша дайындалған магистр профильді бағдарланған магистрлік бағдарламаларды және кәсіби қызметіне сәйкес кәсіби міндеттерді атқаруына дайын болуы қажет.
Біздің түлектер білетін болады:
- ғылыми және математикалық принциптерінің техникалық жүйелерінің түсінуін;
- автоматтандырылған электр жетегін есептеу әдістері, сенімді және тиімді электр жүйесін таңдай білу, әр түрлі бақылау сұлбаларын еркін оқу және электр тізбегінің автоматтандырылған дағдыларын көрсету;
- электр жетегінің сандық басқару жүйесіндегі ерекшеліктері мен жұмыс істеу принциптері, электр жетегінің өнеркәсіптік сандық басқару жүйесін жөндеу, диагностика және қызмет көрсетудегі тәжірибелік қабілеттілігінің бар болуы;
- төтенше электр жүйелері мен процестерді автоматтандыру ерекшеліктері мен принциптерін және электр жетегінің сандық басқару жүйесін білу;
- электр энергетикалық жүйелердегі автоматтандырылған жүйелерді құрудың негізгі принциптері мен ережелері;
- АСДУ құрылысына пайдаланылатын құрылымы мен аппараттық құрылғыларын түсіну;
- асқынкернеудің түрлері, асқынкернеуден корғанудың негізгі жолдары, электр жабдықтарын оқшаулаудың негізгі түрлері, оқшаулауды сынаудың негізгі әдістері мен тәсілдері, сынақ қондырғыларын жобалау және пайдалану;
- жоғары вольтты электртехнологиялар мен энергетикалық технологиялардың түрлері, қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар мен арнайы бағдарламаларды пайдалана отырып электр технологиялық қондырғылардың талдау әдістері мен модельдеуді пайдалана білу.


Біздің түлектердің мүмкіндігі болады:
- іздеу, іріктеу, жіктеу, талдау және статистикалық ақпаратты өңдеу, оның пайдасы мен оқу, ғылыми және өндірістік мәселелерді шешу үшін мақсатты пайдалануды бағалау;
- жоспарлауға және жүзеге асыруға қажетті эксперименттер, деректерді түсіндіру және қорытынды жасау;
- техниканы модельдеу, пайдаланып оңтайлы және бейімдеу бақылау жүйесіне қоса электр энергетикасы саласында нақты және арнайы автоматты басқару жүйелерін, талдау және синтездеу барысында алынған білімді қолдану;
- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып деректерді жинау, өңдеу және тиісті ғылыми-практикалық міндеттері туралы пайымдаулар жасауға қажет деректерді түсіндіру, электр энергетикасы саласындағы технологиялық процестерді электр қондырғыларын және жүйелердің математикалық модельдерін дамытудағы аналитикалық және сандық әдістерді таңдау;
- тиісті жабдықтар мен энергетикалық түрлендіргіштер және түрлендіргіш жабдықтарды есептеу әдістерін таңдау және пайдалану;
- әр түрлі құрылғылардың релелік қорғауды есептеу аналитикалық және сандық әдістерін таңдау жұмысының сенімділігін және тұрақтылығын талдау;
- электромеханикалық энергетикалық айырбастау қазіргі заманғы жүйелері мен әдістерін қолдану;
- тиісті жабдықтар, қондырғылар мен жаңартылатын энергия көздерін есептеу әдістерін таңдау және пайдалану;
- инновация саласындағы оқыту және қызметкерлерді оқыту бірлік ұйымдастыру және инновациялық проблемаларын кешенді шешу бойынша қызметкерлердің жұмысын үйлестіреді жаңа технологияларды енгізумен байланысты инновациялық және технологиялық тәуекелдерді бағалау, кәсіпорындағы инновациялық қызмет жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу үшін, бастамасын алып, жағдайларда, оның ішінде тәуекел, назарға қателік коэффициентін ескере отырып, толық жауапкершілікті қабылдауға және қызметкерлерді көмек көрсету үшін тренинг өткізеді;
- электр желілерінің оңтайландыру әдістерін пайдалану және тәсілдерін қолдану, энергия тиімділігі, материалдық тұтыну, энергетикалық, т.б. өндіру квотасын әзiрлейдi;
- монтаждау, ретке келтiру, тестілеу, пайдалануға беру және электр және электр жабдықтарын пайдалануға қабілеті;
- индустриялық электр қондырғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету; өнеркәсіптік электр ақаулықтарды жою жөнiндегi жұмыстарды орындауда ұйымдастыру және жүргізуді жүзеге асыру;
- қорытындылай келе, талдау, сыни көрініс, жүйелеу, болжау оларға жетудің жолдарын таңдау кәсіби қызмет саласындағы мақсаттарды қоя білу, игерілген теориялар және тұжырымдамаларды сыни бағалау, тәжірибе елегінен өткізу, қажет болған жағдайда, олардың кәсіби іс-профилін өзгертуге, қазіргі заманғы әдістер мен технологияларды пайдалана отырып, тәрбие жұмысын өткізуге қабілетті.

Наверх