Технологиялық машиналар мен жабдықтар

Мамандың шифры:

6М072400

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

850 000 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

Хабарласыңыз +7 (727) 292 58 61, ainura.zhub@gmail.com

Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша)  – мамандығының  үш саласы бойынша түлектер шығарады: кен саласы - «Кен машиналары және жабдықтар»; металлургия саласы - «Металлургиялық машиналары және жабдықтар»;  мұнайгаз саласы - «Мұнай және газ өнеркәсібінің технологиялық машиналары мен жабдықтары»

 

«Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)» магистратура білім беру бағдарламасы болашақ мансап биігіне жеткізетін білім құралы болып табылады.

 

Магистратурада кадрларды дайындау келесі бағыттарда жүргізіліді:

- кәсіби білікті;

- ғылыми-педогогикалық.

«Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)» магистратура білім беру бағдарламасын меңгерген және магистрлік диссертация қорғаған жеке тұлғаларға, 6М072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) мамандығының ғылыми және педагогикалық магистратура бойынша «техника ғылымдарының магистрі», кәсіби магистратура бойынша «техника және технология магистрі» академиялық дәрежесі тағайындалады.

 

Кәсіптік қызмет нысандары:

- түрлі технологиялық машиналары мен қондырығылардың объектілері, олардың жұмыс істеуі, өнімді пайдалануылуының, техникалық қызмет көрсету мен жөндеу принциптері, илемдеу өндірісі мен металдарды қысыммен өңдеу процестері, илемдеу өнімдерінің және жалпы алғанда, металлургиялық өндірісінің сапасын бақылау;

Профильдік дайындауда:

 • кен-металлургиялық және мұнайгаз салаларының кәсіпорындары;
 • мемлекеттік басқару органдары;
 • экономика салаларын құрылымдары (мекеме, ұйым, кәсіпорын);
 • тренингілік және консалтингілік компаниялар;
 • ақпараттық және коммуникациялық сектор;

Ғылыми және педагогикалық дайындауда:

 • ЖОО- жоғарғы оқу орындары;
 • ғылыми-зерттеу ұйымдары;
 • мемлекеттік басқару органдары;
 • ғылыми-зерттеу ұйымдары мен білім беру органдарының жобаларын басқару бөлімдері;
 • әлеуметтік қызметтер (білім беру, ғылым, мәдениет);
 • консалтингтік қызметтер аймағы.

 

Магистратура білім беру бағдарламасының мақсаты келесілелер болып табылады: кен, металлургиялық, мұнай және газ өндірістерінің салалары, экономика саласы, өнеркәсіп өндірісі, өндірісті басқару және дамыту саласындағы мемлекеттік органдар, жобалау және ғылыми зерттеулер. Магистранттың кәсіби қызметінің нысандары болып келесілелер болып табылады:

 

 Магистратура білім беру бағдарламасының міндеті келесілелер болып табылады:  

 Профильдік дайындауда:

 • жаңа білімді өзіндік шығармашылық меңгеру қажеттіліктері мен дағдыларын өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін белсенді дамыту;
 • азаматтық ұстанымы бар кәсіби мәдениеті, оның ішінде кәсіби мәдениетінің жоғары деңгейін оқыту;
 • докторантурада зерттеу жұмыстарын жалғастыру үшін дағдылану және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, қажетті негіз алу;
 • тау-кен металлургия және мұнагаз кәсіпорындарында мемлекеттік және өндірістік салаларын мамандандыру үшін дағдыларды меңгеру.

Ғылыми және педагогикалық даярлауда:

 • ғылым және оқу-әдістемелік іс-шаралар таңдаған бағытта терең теориялық және практикалық оқыту;
 • жаңа білімді өзіндік шығармашылық меңгеру қажеттіліктері мен дағдыларын өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін белсенді дамыту;
 • азаматтық ұстанымы бар кәсіби диалог мәдениеті, оның ішінде кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары оқыту, тұжырымдау және шешу қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді, жоғары мектептерде үйрету, табысты зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыруға қабілеті;
 • докторантурада зерттеу жұмыстарын жалғастыру үшін дағдылану және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, қажетті негіз алу;
 • жоғарғы оқу орнының педагогика және психология саласында білімі және жоғары мектепте оқытушылық тәжірибе алу.

 

Біздің түлектер біледі:

- халықаралық және отандық стандарттар, ережелер, бұйрықтар және жоғары отандық ұйымдардың басқа да бұйрықтар, орындалатын жұмыстарға байланысты нормативтік және әдістемелік нұсқаулар;

- технологиялық машиналар және жабдықтар өндірістерді техникалық және технологиялық дамудың ағымдағы жағдайы мен перспективалары, мекемелер, ұйымдар, компаниялар мен аралас салаларды;

- жаңа жоғары технологиялық өнімдерді әзірлеу және енгізу үшін технологиялық машиналар мен жабдықтарды мамандардың алдына қойған мақсаттары мен міндеттері;

- техникалық құжаттама, материалдар мен бұйымдар үшін негізгі талаптар;

- еңбек құқығының негіздері;

- еңбекті қорғау нормалары мен ережелеріне, экологиялық қауіпсіздік, технологиялық процестер;

- тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы сараптамалық бағалау әдістері;

- ғылым және технологиялар, технологиялық машиналар мен жабдықтар саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибесі.

 

Біздің түлектер алатын болады:

профиль дайындық бойынша:

- терең кәсіби білімі талап етуетін және кәсіби қызмет барысында туындайтын проблемаларды шешу және құрастыру;

- кәсіби, ғылыми-зерттеу, білім беру қызметін жүзеге асыру үшін шет тілдерді қажетті көлемде пайдалану;

- кәсіптік қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру кезінде ұйымдастыру, жоспарлау;
         

ғылыми және педагогикалық даярлауда:

- қызметтің таңдалған саласындағы соңғы жаңалықтар, техникалық жүйелер мен құрылғылардың құрылысы, оларды пайдалану перспективалары туралы;

- технологиялық машиналар мен жабдықтар саласындағы жүйелерді математикалық және физикалық модельдеу;

- инженерлік жобалау, ғылыми-зерттеу, өнертапқыштық, технологиялық машиналар мен жабдықтар саласындағы инновациялар;

- технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеуге қажетті озық ғылыми әдістер мен тәсілдерін жоғарғы деңгейде пайдалану мүмкіндіктері туралы;

- білім саласы;

- жоспарлау және зерттеу;

- ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті шамада шетел тілдерін пайдалану.

Наверх