Автоматтандыру және басқару

Мамандың шифры:

6D070200

Автоматтандыру және басқару – ғылым және техника аймағында өзімен адамның әрекетті мен және аппаратты, бағдарламалық жүйені қамтамасыз ететін, құрылғыларды басқару және объектілердің басқару қозғалысын, дербес жүйелерді, техологиялық сызықты және үрдістерді, ақпарат пен материалдардың ақпаратын алу, түрлендіру, беру және пайдалану үрдісіне тікелей адам көмегінсіз құралдар жиынтығымен қамтитын сала.

Докторантура объектісінің кәсіби қызметі:
-    автоматикалық және автоматтандырылған жүйе құрылғыларын бақылау және басқару, олардың математикалық, ақпараттық, техникалық және бағдарламалығын қамтамасыз ету;
-     жобалау тәсiлі және олардың әрекетін талқылау, өндiрiс әдiстерi және халық шаруашылығының әр түрлi салаларында пайдалану;
-    өнеркәсiп, ауыл шаруашылығы, энергетика, көлiк, сауда, медицинаның объектiлерi және тағы басқалар.;
-    технологиялық және өндiрiстiк үрдістер;
-    техникалық диагностикалау, ғылыми зерттеу және өндiрiстiк сынақтар.


«Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша доктарантура  білім беру бағдарламасының мақсаты:
- автоматтандыру және басқару саласы бойынша теориялық және тәжрибелік дағдысын зерттеуді дамыту;
- бiлiм беру ұйымдардағы оқытушылық қызметке дайындау;
- ғылыми зерттеу ортасы бойынша бiлiмi толықтыру.


«Автоматтандыру және басқару» мамандығының докторантура білім беру бағдарламасының автоматтандыру және бақылау саласындағы ғылым мен техниканың деңгейін, сондай-ақ Қазақстанның стратегиялық құжаттарының мақсаттын көрсеткіштерін ескере отырып техникалық қызмет көрсету қалыптастыруына назар аударылып жасалды: «Қазақстан-2050», «Нұрлы жол», «Жүз қадам» және «ИИМБ-2 бағдарламасымен заманауи бағытында дамыған. Магистратура және докторантура  бойынша ҒЗЖ келесі талаптарына сай:
-    магистрлік және докторлық диссертация қорғауда, мамандықтың негізгі проблемаларына сәйкес болуы;
-    ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының құрамының ағымы тиісті болуы;
-    негізгі бөлімдерді(әдістемелік, тәжірибелік) қорғау бойынша ғылыми зерттеу күйінің мазмұны.

 

Докторантура бітіруші түлектерді жұмыспен қамтамасыз етуі тұрақты түрде қарастырылып отырады. Қазіргі уақытта барлық түлектер жүз пайыз ғылым және білім беру мекемелерде, автоматтандыру жүйесін енгізу және өңдеу бойынша кәсіпорындарда, сонымен қатар автоматтандырылған техникалық құрылғылардың бизнес саласында жұмыс жасап жүр. Автоматтандыру және басқару кафедрасының магистранттара және докторантура түлектеріне кәсіпкерлер ризашылығын білдіруде.


Кафедра докторантураның оқу бағдарламасының қазіргі халықаралық талапқа сай сапасына қол жеткізу мақсатында шетелдік әріптестермен тығыз белсенді түрде ынтымақтасуда: (Италия) Флоренция қаласының университетімен, (Польша) Люблин техникалық университетімен, (Франция) Гренобль қаласының Ж.Фурье атындағы университетпен, (Жапония)Саппоро қаласының университетімен, Словакиялық техникалық университетпен.


Докторанттардың ғылыми зерттеу тәжірибесі диссертацияның негізгі бөліміне сай эксперименттік зертеу ортасында жүргізіледі. «Автоматтандыру және басқару» мамандығының ерекшелігі көбінесе эксперименттік зерттеу нысанасы, автоматтандырылған нысана бағытталған кәсіпорындарда, өндірістерде жүргізіледі. Педагогикалық практика АжБ кафедрасында өтіледі.

 

Докторантура білім беру бағдарламасының міндеті. Түлектердің кәсіби қызметінің түріне қатысты, келесі кәсіби міндетін шешуге дайын:
а) ғылыми-зерттеу қызметі:
- технологиялық үрдістерді және өндірісті автоматтандыру және басқару нысаны ретінде техникалық жүйенің математикалық моделін тұрғызу;
- әртүрлі физикалық табиғи нысандардың алгоритмін және бағдарламалық қамтамасыздандыруын автоматтандырылған жүйе үрдісінде басқарып өңдеу;
- заманауй бағдарламалық құрылғыларды зерттеу, жобалау, техникалық диагностикалау және өндірістік құрылғыны сынау, автоматтандыру және басқару жүйесін құру;
- әртүрлі физикалық табиғи нысандарды басқару мен автоматикалық және автоматтандырылған жүйені бақылау, синтездеу мен талдау, сонымен қатар заманауй компьютер технологиясын қолданып моделдеу әдістерін құру және жетілдіру;
б) жобалау –конструкторлық қызметі:
- жалпыландырылған өнеркәсіптік және арнайы әртүрлі халық шаруашылығы саласында белгілеген аппаратты – бағдарламалық кешенді архитектуралы жобалауын автоматикалық және автоматтандырылған жүйеде бақылау және басқару;
- әртүрлі физикалық табиғи нысандарды басқару және бақылау жүйесін автоматтандырылған және автоматтық аппараттық -бағдарламалық кешенді таңдау;
- құрылғы және жобалау технологиясы, функционалды, логикалық, кәсіпорындардың техникасын автоматикалық және автоматтандырылған жүйеде бақылау және басқару алгоритмін және бағдарламалық қамтамасыздандыруын заманауй әдістерге негіздеп өңдеу;
- әр түрлі тұлғалар саннаты үшін құжаттамалар(әрекеттесуші стандартқа негізделген)  жедел жоспарлы қызмет көрсету құралдары мен автоматтандыру және басқару жүйесін өңдеу;
в) өндірістік –технологиялық қызметі:
- өндірістік техникалық құрылғы және бағдарламалық өнімнің берілген сапасын,  автоматтандыру және басқару жүйесінде құру;
- тестлеу және аппараттық –бағдарламалық кешенді төсеу;
- автоматтандыру және басқару жүйесінде бағдарламаны және құрылғыны сынау әдістемесін өңдеу;
- автоматтандыру және басқару жүйесі үшін дайындап және қолдап аппараттық – бағдарламалық кешенді беру және дайындау;
- аппараттық – бағдарламалық кешенді автоматтандыру және басқару жүйесінде бағдарламалы құрылғы және техниканы біріктіру;
- бағдарламалы құрылғы және аппараттық – бағдарламалық кешенді аппараттық куәлендру;
г) ұйымдастырушы –басқарушы қызметі:
- автоматтандыру және басқару жүйелерінде берілген сапа процесін ұйымдастыру және өндіріс құралдарын әзірлеу;
- басқару шешімін қабылдауда өндіруші ұжым жұмысының ұйымшылдығы;
- автоматтандыру және басқару жүйесін және құралдарды жоспарлауды әзірлеу;
-технологияны таңдау, аспаптық құрылғы және есептеу техникасының құрылғысы бойынша үрдісті ұйымдастыра зерттеу, жобалау, техникалық диагностирования және автоматикалық өндірісте сынау және автоматтандырылған жүйеде бақылау және басқару;
- ұйымдастырушылар арасында процесті жобалауды және, немесе өндірісті құрылғыны, автоматтандару және басқару жүйесін оқыту;
д) эксплуатациялық қызметі:
- нысанды баптау және техникалық – бағдарлама кешенінің автоматтандару және басқару жүйесінің  регламентін пайдаланып қызметін көрсету;
- автоматтандару және басқару жүйесін орнату, баптау, және жүйелік, аспаптық, қолданбалы бағдарламасын қамтамасыз етуіне қызмет көрсету;
- автоматтандару және басқару жүйесінде өлшеу құрылғыларының эксплуатациялық құрал сипаттамасын, әдісін таңдау;
- автоматтандару және басқару жүйесінде эксплуатациялық құрал сипаттамасын талдау және олардың өндіру мақсатының талабан түрлендіру.
 

Біздің түлектер біледі:
-    автоматтандару және басқару саласында әдістер мен құралдарды  ғылыми зерттеулер жүргізуді;
-    технологиялық үрдістерді және өндірісті автоматтандыру және басқару нысаны ретінде техникалық жүйенің математикалық моделін тұрғызуды;
-    әртүрлі физикалық табиғи нысандарды басқару мен автоматикалық және автоматтандырылған жүйені бақылауды, синтездеу мен талдауды, моделдеу әдістерін құруды және жетілдіруді;
-    автоматты басқару жүйесі үрдісіннің алгоритмін және бағдарламалық қамтамасыздандыруының технологиясын өңдеуді;
-    ақпаратты технологияны басқарудың болашақта даму беталысын;
-    заманауй техникалық құрылғылар, есептеу техникасының құрылғылары, коммуникация автоматикалық және автоматтандырылған жүйені бақылау және басқару үшін байланыс құрылғылары;
-    тәртіп, әдіс және құрылғыларды қорғау зияткерлік меншігі;
-    автоматтандыру және басқару жүйелерінің отандық және шетелдік аппараттық және бағдарламалық кешен үлгілерінің техникалық сипаттамаларын;
-    автоматтандару және басқару жүйесі және құралдарды жобалау бойынша ұйым еңбегінің негізгі талабы;
-    техникалық құжаттамаларды дайындау құралдарын және әдістерін, ережелерін;
-    еңбекті ұйымдастыру, ғылыми зерттеу және өндірісті ұйымдастырудың негізгі экономикасын;
-    Еңбек заңнамасының негіздерін;
-    Еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын.
6М070200 – «Автоматтандыру және басқару» магистр бағыты бойынша дайындалып бітіруші түлек докторантурада білім алу саласын жалғастыруға мүмкіндігі бар.

 

Біздің түлектер біледі:
- кәсіби қызметіне қатысты заңнамалық, нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдануды;
- мемлекеттік және шет тілдері бойынша диалог әңгіме жүргізу, сөйлеу әдебі ережелерін пайдалана отырып мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, сөздіксіз ақпаратты іздеу үшін сөздікпен мәтіндерді аударуға, шет тілінде аңдатпалар, тезистер және бизнес хаттар құрайды;
- базалық білім және негізгі ғылымдар байланысының танымдық және кәсіби қызметін пайдалануды;
- заманауи ақпараттық технологияларды және техникалық құралдарды қолдана отырып берілген әдістемелер мен өңдеу нәтижелері бойынша жұмыс істеп тұрған объектілерде эксперименттер жасауды;
- автоматтандыру және басқару процестерін және нысандардың математикалық модельдерін алу мақсатында стандартты бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын пайдалана отырып есептеу эксперименттерін жүзеге асыруды;
- автоматтандыру және басқару жүйе құрылғысын және жеке жобалау блоктарын есептеулерін  құрауды.

Жұмыс профилі: математикалық, ақпараттық, алгоритмдік және автоматтандырылған технологиялық үрдістерді және өндірістерді және олардың басқару жүйесін машинамен жасауды, ғылыми - зерттеу әдістемесі және жобалау, рәсімделген сипаттамасы, алгоритмдеу, тиімділеу, имитациалы моделдеу жүйесінің операциясы, енгізу, сүйемелдеу және адаммен машина жүйесін пайдалану жатады.
Негізгі жұмыс орны: өнеркәсіптік кәсіпорындар, коммуналдық электр энергетика кәсіпорыны, монтаждау және іске қосу – жөндеу кәсіпорыны, агроөнеркәсіп кешенін ұйымдастыру, көлік, байланыс, электрэнергетика кәсіпорынында сонымен қатар ғылым және білім беру ортасында.

Наверх