Радиотехника, электроника және телекоммуникация

Мамандың шифры:

6D071900

6D071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» оқыту бағдарламасының миссиясы :

- еңбек нарығы үшін радиотехника, электроника және телекоммуникация саласында бәсекеге қабілетті мамандардың жаңа буынан дайындау;

- ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибеге негізделген білім беру қызметін жүргізу, және мамандарды дайындауда өз брэндін дамыту;

- оқытуды барлық өмір бойынша оқыту принципі бойынша сабақ беруді ұйымдастыру үшін мультимедиа, оқытудың жаңа технологиясын қолданып қосымша оқыту және тренинг бағдарламаларын дайындау;

- оқытуды жақсарту мақсатында, техникалық және мәдени байланысты ұстау үшін басқа университеттермен, ұйымдармен әріптестік орнату;

- инновациялық ғылыми-білім беру ортасын дамыту және еңбек нарығына сәйкес жоғары тұлғалық-кәсіби құзыреттілікке ие жоғары білікті кадрларды дайындау көмегімен радиотехника, электроника және телекоммуникация саласында адам капиталының сапалы өсуін қамтамасыз ету.

Оқыту бағдарламасының мақсаты жаңа қалыптағы, ғылымның және телекоммуникация, электроника және байланыс жүйесіндегі ғылыми-зерттеу мәселерді шеше алатын ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау үшін білім беру және ғылымның даму негізінде жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.

 

Оқыту бағдарламасының тапсырмалары:

1. Қоғамның, тарихтың, мемлекеттік тілдің, орыс және шет тілінің, заманауи ақпараттық технологияның әлеуметтік-экономикалық даму заңдарының негізінде әлеуметтік –гуманитарлық білім беруді қамтамасыз ету үшін жалпы білім беру пәндер айналымын оқыту.

2.  Жаратылыстану ғылыми, жалпы техникалық және экономикалық білімді кәсіби білім берудің іргесі ретінде базалық пәндердің айналымын оқыту.

3. Теориялық білімді, тәжірибелік дағдыларды және минералдық шикізатты алу және өңдеу ресурс үнемдейтін технологияларын қолдану икемдерін қалыптастыру, өндірістік үрдістердің кешендік механикалануын және автоматтандырылуын қамтамасыз ету үшін бейіндік пәндердің айналымын оқыту.

4. Заманауи компьютерлік технологияларды және бағдарламаларды қолданып технологиялық есептеулерді жүргізу және жобалық шешім негіздерін орындау дағдыларын және икемдерін меңгеру.

5. Теориялық және зертханалық зерттеуді жүргізуді жоспарлау және ұйымдастыру білімін, дағдыларын және икемдерін қалыптастыратын пәндерді оқыту.

Наверх