Қабылдау комиссиясының байланыс телефоны:

+7 (727) 257-71-12

Бакалавриат

49

бакалавриат
мамандықтары

9077

студенттер
оқуға түсті

7726

грантта
оқиды

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 49 бакалавриат мамандығы бойынша мамандар даярлайды.

Университетте Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі жанындағы Ұлттық аккредитациялау орталығының №1 сертификаты бар.

ҚазҰТЗУ ABET (АҚШ), ASIIN (Германия) және АИОР(Ресей) аккредитациялау агенттіктеріндегі техника және технология бойынша 21 мамандықтан Халықаралық аккредитациялаудан өтті.

Сонғы 5 жыл ішінде университеттің білім беру ісінде бакалавр мамандықтарының саны 40-тан – 47-ге дейін өсті.

Мамандықтар

Университет техникалық бағыттағы 29 білім беру бағдарламалары мен техникалық емес аудандарда 18 білім беру бағдарламалары бойынша бакалаврлар мамандарын дайынды.

Байланыстар

Қабылдау бөлімінің мекен-жайы: 050013, Алматы қ., Сатпаев, көш. 22 Телефон: 292-73-01, 257-70-52, 257-71-12, 292-79-88