Экология

Мамандың шифры:

5В060800

Профильді пән:

Биология - География

Экология – көптеген пәндер қиылысында әмбебап ғылым ауданы: биология, география, физика, химия және т.б., онда адам экономикалық қызмет түрлері бойынша қоршаған ортаның барлық компоненттеріне әсерін бағалау әдістерін, тәсілдерін және құралдар жиынтығын қамтиды; мониторинг өлшеу; есептеу; экологиялық және нормативтік стандарттау; қоршаған ортаны қолдау, жобалау, салу, пайдалану, тарату және басқа да нысандар кезінде орындалатын, жергілікті, өңірлік және жаһандық ауқымдағы, соның ішінде экожүйелік деңгейде оқыған.

Кәсіби қызмет объектілері – экологиялық және табиғатты қорғау объектілері; тау-кен, металлургия, химия, энергетика, мұнай мен мұнай-химия, ауыл шаруашылығы және басқа да қоса алғанда, барлық салалар, экологиялық сервистік компаниялар, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау, білім беру ұйымының, ғылыми – зерттеу институттарының, аумақтық департаменті.

Білім беру бағдарламасының мақсаты:
- бәсекеге қабілетті жоғары дәрежелі мамандар даярлау жүйесін құру,

- алған білімін экологиялық қызмет жұмысыныңәр түрлі өндірістік салаларында , және  мекеменің экологиялық жобалау ұйымдарында қолдану;
- халықаралық тәжірибе принциптеріне сәйкес, қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті кадрлар даярлауда білім беру процесін іске асыру;

Білім беру бағдарламасының міндеттері отандық және халықаралық еңбек нарықтарында бәсекеге қабілетті доктор даярлау болып табылады, әлемдік білім беру кеңістігіне ұлттық мастер бағдарламаларды ықпалдастыру.

Студенттің оқу бағдарламасының  құзыреттілігіне қойылатын талаптар.

Кәсіби мәселелерді шешу үшін түсінігі болуы керек:

- табиғат пен қоғамның жергілікті, өңірлік және жаһандық аймақтарында пайда болатын процестер мен құбылыстар;
- заманауи экологияның даму үрдістерініңжағдайы туралы;
- экологиялық өндірістердің негізгі объектілері, әдістері және принциптері;
-экологиялық таза өнімге, технология, техникағақойылатын талаптар туралы.

Біздің түлектер білетін болады:
- қазіргі заманғы экологияныңнегізгі объектілері,құрамы, құрылымы, даму заңдылықтары, қасиеттері;

- адамзат қоғамыныңэкономикалық дамуыменөзара байланыста болатын экологиялық проблемалары;

- экологиялық міндеттерді шешуде негізгі технологиялық, экономикалық, нормативтік және құқықтық принциптері;
- табиғат қорғау міндеттерін шешуде ұйымдастырушылық, басқарушылық және экономикалық принциптері;

 - Қазақстан Республикасының табиғат пайдалануды басқарудыңнегізгі принциптері;

Біздің түлектер дағдылы болуы қажет:

- қоршаған ортаның барлық құрамдас бөліктеріне шаруашылық қызметтің әсерін бағалау;
- табиғат қорғау іс-шараларынәзірлеуде, экологиялықжәне аппаратуралық-технологиялық жобалардынегіздеу;
- ақпараттық технологиялар мен құралдардықолдану;
- қабылданатын табиғат қорғау шешімдерінде экологиялық-экономикалық тиімділікті бағалау.

Оқуға түсуге қажетті құжаттар:

- Оқуға қабылдау өтініші;

- жалпы орта білім туралы аттестат немесе бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білім туралы диплом (түпнұсқа);;

-  3x4 форматындағы фото  - 6 дана;

- 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;

- 063 үлгісіндегі егу картасы;

- флюрография түсірілімі;

- жеңілдікке құқылы екендігін растайтын құжат;

- ҰБТ немесе кешенді тестілеудің сертификаты;

- грант тағайындалғаны жөніндегі куәлік (ол болған жағдайда);

- жеке куәлік көшірмесі;

- есепке тұру куәлігі (жас жігіттерге) .

 

Сонымен қатар, талапкерлер оқуға түсу құжаттарын онлайн түрінде бере алады

Онлайн оқуға түсу

 

 

 

Поступление КазНИТУ
Наверх