Геодезия және картография

Мамандың шифры:

5В071100

Профильді пән:

География - Математика

Жеке тұлғалар үшін бағасы:

635 800 теңге / 1 оқу жылына

Заңды тұлғалар үшін бағасы:

715 000 теңге / 1 оқу жылына

5В071100 - "Геодезия және картография"  мамандығы Қазақстан Республикасындақазірде еңбір перспективалы болып табылады. Нақты карта және геодезиялық деректерсіз инженерлік ғимараттың жобалары мен құрылысы, жердің тиімді игерушілігі, тыңшылық және табиғи қамбаның игерушілігі,  пайдалы  кеннің  алапасы,  навигация,  елдің қорғанысының және  т.б. мүмкін емес. Бүгін сала  биік оралымдылықты және деректердің асқан дәлме-дәлділігін қажет ететін технологияның  жаңа деңгейіне көшуде - жерсеріктік навигация,  жерді қашықтықтан зондтау, аэроғарыштық түсірістер, лазерлік сканирлеу және т.б.. Заманауи геодезия,картография және олармен тығыз байланысты геоинформатика мен жерсеріктік навигация жоғарғы геоақпараттық технологияларға жатады. Геодезиялық ақпараттар геоақпараттық жүйелер мен технологиялардың базалық бөлігі болып табылады. 5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығы бакалаврларды келесі бағыттарда дайындайды:Қолданбалы геодезия, аэрофотогеодезия, картография. Біліктілік немесе дәреже – техника мен технология бакалавры.

 

5В071100 – «Геодезия және картография» мамандығы бойынша бакалаврларды оқытудың негізгі мақсаты – студентте қалақұрылыс жоспарларын, бағдарламаларын, жобаларын ақпаратпен қамтамасыз ету үшін топографиялық-геодезиялық жұмыстардың әдістері мен құралдары туралы нақты білімді қалыптастыру. Студенттекартографиялық түсінікті, білімді, әртүрлі картографиялық өнімдермен жұмыс істеу машығын қалыптастыру. Геодезия және картография саласындағы геодезиялық кәсіпорындар мен құрылыс кешенінде инженерлік-техникалық қызметтерде істей алатын кәсіби білімді, сауатты және жоғары білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз ету.

 

Негізгі мақсаты –геодезиялық кешен нарығының заманауи талаптарына және мұқтажына сәйкес көптілді бәсекеге қабіліетті, геодезия және картография саласындағы алдыңғы технологияларға құзыретті,  геодезия және картография саласындағы инновациялық әдістерді қолдана алатын, соның ішінде білім беретін, ғылыми бағдарламаларды, ғылыми зерттеулер нәтижелерін орындауды және ресімдеуді  білетін түлекті дайындау.

 

Геодезия ҚР экономикасының заманауи, ғылымды қажет ететін және өсіңкі дамитын саласы болып саналады. Технологиялардың, жүйелердің және геодезия құралдарының өзгеруі, еңбек нарығының сұранысы, жұмыс берушілердің тілектері білім беру бағдарламаларында  элективті пәндер каталогын түзету арқылы ескеріледі.   Білім беру бағдарламасы бакалаврлардың түйінді құзыретін қалыптастыруға бағытталған, олар Европалық  рамкой квалификациялар шеңберінде келісілген Дублин дескрипторларымен анықталады. «Геодезия және картография» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту құзыреттілік амалды ескере, зерделенетін пәндердің мақсатын анық бағдарлаумен жүргізіледі.

 

Студенттер тәжірибені«Алматыметрокұрылыс» АҚ, «Корпорация Казахмыс» ЖШС; «Казахалтын» АҚ, «Казцинк» АҚ, «Майкаинзолото»АҚ, «Васильков ГОК», ДГП «Д.А. Қонаева атындағы тау-кен ісі институты», кен: «Саяк», «Анненск», «Нурказган», «Казмеханобр», «Казгидро»ЖШС, «Горноебюро» ЖШС, «Казахвзрывпром» АҚ, ТООНПП «ИНТЕРРИН», «Соколовско-Сарбайскоегорно-обогатительноепроизводственноеобъединение» АҚ, Қ.И. Сәтбаева атындағыЕкібастұзинженерлік-техникалықинституты, «ГМК «Казахалтын» АҚ, «АКАлтыналмас» АҚ, «КФСП «КАТКО»ЖШС, «Казфосфат» ЖШС, «ТНККазхром» АҚ, «AltyntauKokshetau» ЖШС, «КарьерКотур-Булак» (ауыл Бес-Агаш); “Ақсай” ЖШС, Ақсай шатқалы, (ауыл Қалқаман); «АК-КУМСТ» «Песчаный» ЖШС (ауыл Али-2), «Ақсайтас-құм» ЖШС, (ауыл Арна-5)өтеді. Оқу тәжірибесі «Қапшағай» полигонында өтеді.

 

Практика базасын таңдау кезінде практика жетекшілері мен студенттердің тәжірибесі ескеріледі.

Оқуға түсуге қажетті құжаттар:

- Оқуға қабылдау өтініші;

- жалпы орта білім туралы аттестат немесе бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білім туралы диплом (түпнұсқа);;

-  3x4 форматындағы фото  - 6 дана;

- 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама;

- 063 үлгісіндегі егу картасы;

- флюрография түсірілімі;

- жеңілдікке құқылы екендігін растайтын құжат;

- ҰБТ немесе кешенді тестілеудің сертификаты;

- грант тағайындалғаны жөніндегі куәлік (ол болған жағдайда);

- жеке куәлік көшірмесі;

- есепке тұру куәлігі (жас жігіттерге) .

 

Сонымен қатар, талапкерлер оқуға түсу құжаттарын онлайн түрінде бере алады

Онлайн оқуға түсу

 

 

 

Поступление КазНИТУ
Наверх