Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бөлімі

Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бөлімі  Жинақтау-талдау  департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 

Миссиясы:

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ білім сапасын бақылау жүйесінде халықаралық стандарттарды (Болон жүйесімен сәйкес) енгізу және дамыту, статистикалық мәліметтерді талдау және жинақтау, Халықаралық аккредитациялау және рейтинг агенттіктері туралы деректерді ұсыну және жасау. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ғылыми қызметінің бағыттарын талдау, болжау және мониторинг.

 

Бөлімнің негізгі міндеттері:

  • Жұмыс істеп тұрған ғылыми-зерттеу жұмыстарын сүйемелдеу, бақылау және мониторинг;
  • Халықаралық аккредитациялау және рейтинг агенттіктері үшін Университет туралы деректерді ұсыну және әзірлеу;
  • ҚР Министрлігінің сұрау салуы бойынша және университет басшылығына ақпаратты ұсыну үшін жарияланымдар талдауын  жинақтау;  
  • Университеттің аналитикалық ақпаратын хабарлау;
  • Талдамалық және статистикалық материалдарды дайындау және оларды Департаменттің директорына ұсыну;
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігіне жіберілетін есеп беру мерзімдерін үйлестіру және бақылау;  
  • Университетті дамыту бағдарламасын жүзеге асыру - мониторинг жүргізу;
  • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдау, бақылау және мониторинг, жарияланымдардың талдауын жинақтау; 
  • Жоғары немесе нөлдік импакт-факторлы (IF>0,25) деңгейдегі республикалық және халықаралық басылымдарда ғылыми мақалалардың жарияланымы туралы ақпаратты ұсыну;
  • Ішкі нормативтік актілерге сәйкес іс қағаздарын жүргізу.
Наверх