Автоматтандыру

AUT 20  VijeoCitect супервизорлық басқару жүйесі: базалық курс

Ұзақтығы: 3 күн

24 сағат:

9 сағ – теория

15 сағ – практика

Курс мазмұны

VijeoCitect жүйесін ұйымдастыру қағидалары

- “клиент-сервер” концепциясы, сервер түрлері

- шолушы, жобаның құрамдық бөліктері

- жобаларды басқару

- компьютерді баптау мастері

Контроллерлермен байланыс орнату

- тегтер, олардың түрлері және олардың аттарын құрау ережелері

-  коммуникациялар мастері, байланыс құрылғыларының түрлері

- OFS базалық мүмкіндіктері (OPCFactoryServer)

GraphicBuilder байланысын тестілеу, меню, құралдар палитрасы

- сызба жұмыстары кезіндегі анимация түрлері

- деректерді енгізу –оператор командалары

- ActiveX негізінде басқару

- сызбалық бейнелерді импорттау, қолданушылар қорын жасау

- genies жасау және қолдану

- supergenies өздігінен ашылатын терезелері

ProjectEditor парақшаларының шаблондары және оның меню жүйесі

- деректерді тіркеу құрылғысы және файлдары

- оқиғалар

- апаттық дабылдар

- трендтерді конфигурациялау және көрсету

- ProcessAnalyst  есептемелерді конфигурациялау және көрсету

- кіру хұқығын қамтамасыз ету

 

AUT 105 Modicon BMXM340 контроллерінің аппараттық бөлігінің ерекшеліктері

Ұзақтығы: 1 күн

8 сағат:

5 сағ - теория,

3 сағ  – жабдықтар

демонстрациясы.

Курс мазмұны

ModiconM340 контроллерінің архитектурасы

-Модули орталық процессор модулдері мен дискретті және аналогтық кіріс/шығыс модулдері

- timestamp және тез санау модулдері

- коммуникациялық және басқа модулдер

- көпмәселелік операциялық жүйе

 

ModiconM340 контроллерінің күтімі

- контроллер  корзиналарын орналастыру мен құрастыру

- қоректендіру корзиналары мен модулдерін жерлендіру

-  кіріс/шығыс модулдерін босату және орнат, модулдерді тез ауыстыру

-  модулдер сыртқы жалғауларының монтажы/демонтажы

-  модулдерді сырттай тексеру кезіндегі зақымдалулар диагностикасы

- жиі қайталанатын эксплуатациялық қателіктер

 

 

AUT 106 Modicon BMXM340 контроллерінің конфигурациялау ерекшеліктері

Ұзақтығы: 1 күн

8 сағат:

4 сағ - теория

4 сағ - практика

Курс мазмұны

UnityPro бағдарламалау жүйесінің негізгі мүмкіндіктері

- жүйені инсталяциялау

- анимациялық кестелерді қолдану

- контроллер жұмысының бағдарламалық және аппараттық ақауларының  диагностикасы

 

ModiconM340 контроллерлерін конфигурациялау

- көпмәселелелі операциялық жүйе

-  контроллерді қайта қосу, жүктеу, синхронизациялау

- Жадыны бөлу, жүйелік биттер және сөздер

- кіріс/шығыс каналдарын конфигурациялау

- кіріс/шығыс каналдарының диагностикасы

 

 

AUT 120 UnityPro қосымшасының жұмыс жасау ортасы(базалық курс)

 

Ұзақтығы: 3 күн

24 сағат:

9 сағ – теория

15 сағ – практика

Курс мазмұны

UnityPro бағдарламалау жүйесінің негізгі мүмкіндіктері

- жүйені инсталяциялау

- кіру хұқығы, тұтынушылар профилі редакторы

- меню мен терезелер, жұмыс режімдері, жобаны баптау

- деректердің қыстырмалы түрлері және айнымалылар

- МЭК стандартының бағдарламалау тілдері

- FFB қорының элементтерін пайдалану

- контроллердің моделдеу кіші жүйесі

- жобаны құжаттау

UnityPro бағдарламалау жүйесінің кеңейтілген мүмкіндіктері

- DFB туындыларын жасау

- деректердің туындылық түрлерімен жұмыс

- кіріс/шығыс деректерінің туындылық түрлері

- операторлық экрандар жасау

UnityPro жүйесінің  online режіміндегі мүмкіндіктері

- анимациялық кестелерді қолдану

- контроллер жұмыс режімдерін басқару

- кіріс/шығысты, ішкі айнымалыларды жеделдету

- контроллер жұмысының диагностикасы

- операторлық экрандарды қолдану

 

 

CI-03 ZelioLogic контроллерлерін бағдарламалау және пайдалану

 

Ұзақтығы: 3 күн

24 сағат:

6 сағ – теория

18 сағ – практика

Курс мазмұны

Сипаттамалары, номенклатурасы, Меню клавиштері жұмыс режімдері және бапталуы Сатылы логика тілі

- кіріс/шығыстарды белгіленуі, аралық биттер

- контроллер клавишін қолдану

- функциональдік блоктар

- Аналогтық сигналдар, аналогтық компараторлар

ZelioSoft мүмкіндіктері

- функциональдік блоктар параметрлері

- Сатылы диаграммалар

- FBD тіліндегі бағдарламаны көрсеті

- моделдеу режімінде бағдарламаны ретке келтіру

- хабарламаны экранға шығаруға дайындау

- “контроллер - компьютер” байланысын ұйымдастыру

-  ZelioSoft-тағы бағдарламаны ретке келтіру

- мониторинг режімінде бағдарламаны ретке келтіру Коммуникациялық мүмкіндіктер

- Modbus протоколы

- Ethernet

- коммуникациялық интерфейс, байланыс конфигурациясы, GSM және RTS модемдері

- коммуникациялық блокты хабарламаларды ұялы телефон немесе компьютерге беру және қабылдауға қолдану Контроллерді диагностикалау

 

 

AUT 124 Modicon BMX M340 контроллерлеріне арналған Ethernet негізіндегі өнеркәсіптік коммуникациялар

 

Ұзақтығы: 1 күн

8 сағат:

4 сағ - теория

4 сағ - практика

Курс мазмұны

Ethernet негізіндегі өнеркәсіптік тораптар

- Физикалық жоспарлау және орналастыру

- тораптың негізгі құрылымы

- сақиналық топологияны резервтеу

- торап компоненттерін таңдау (мыс және оптикалық байланыс каналдары)

- Modbus протоколдық  стегінің негізгі ұғымдары

- TCP

- Ethernet протоколдық  стегінің негізгі ұғымдары

- Modicon M340 контроллерлеріндегі IP Ethernet

- Unity Pro коммуникациялық функциялар қоры

-  Ethernet-сопроцессоры бар орталық процессорлар,

коммуникациялық Ethernet-процессорлар

- UnityPro  құралдық ортасында Ethernet тораптарын конфигурациялау

- Ethernet модулдерінің функциональдік мүмкіндіктері

- Ethernet шлюздерімен жұмыс істеу ерекшеліктері

–Modbus

 

Наверх