РОӘК

Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу универсиетінің базасындағы РОӘК Оқу-әдістемелік секциясы техникалық мамандықтар бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің барлық түрлерін және деңгейлердегі білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуде туыстас мамандықтары бойынша даярлауды жүргізетін жоғары оқу орындарының жұмысын үйлестіру үшін профессорлық-оқытушылар құрамын, әртүрлі ғылымдар және техника салаларындағы жетекші ғылыми қызметкерлерді және мамандарды қатыстыру мақсатында құрылған.


   «Техникалық ғылымдар және технологиялар», «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес», «Қызмет көрсету», «Әскери іс және қауіпсіздік» мамандықтар тобы бойынша РОӘК ОӘС бакалавриаттың 14 мамандығы, магистратураның 21 және докторантураның 22 мамандығы бойынша жұмысты үйлестіреді. 

Наверх